Подробнее Запомнить город


Секретаріат Ющенка : "Все пропало!" в економіці

размер текста:

Від УП. Прес-служба президента оприлюднила данні головної служби соціально-економічного розвитку секретаріату Віктора Ющенка, які свідчать, що Юлія Тимошенко подає невірну інформацію щодо стану економіки на прес-конференціях та прямих ефірах.

Секретаріат Ющенка вже давно взяв за обов’язок пророкувати зростання інфляції та падіння ВВП. Часом здається, що там навіть отримують задоволення від того, що ситуація гіршає з кожним днем.

Пропонуємо повний текст документу, наданий прес-службою.

Головна служба соціально-економічного розвитку секретаріату президента провела аналіз реального стану української економіки, який засвідчує поглиблення негативних тенденцій при подальшій недостатній активності Уряду та Верховної Ради.

Через продовження практики маніпуляцій з макроекономічними показниками, уряд не може представити своє бачення бюджету 2010 року і принаймні орієнтовно назвати доходну базу наступного року.

Таким чином зігноровано норми законодавства, відповідно до яких проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період вже мав бути розглянутий у парламенті.

Реальний стан виконання Державного бюджету України за доходами за січень-травень 2009 року (на основі оперативних даних)

За січень-травень 2009 року до державного бюджету мобілізовано доходів у сумі 79201,0 млн. грн. (з урахуванням відшкодування ПДВ та без урахування власних надходжень бюджетних установ) або 104,6% планових показників січня-травня 2009 року.

При цьому виконання держбюджету за доходами за загальним фондом становило 99,76% до уточненого плану на відповідний період (надійшло 62467,6 млн. грн. при уточненому плані у 62616,1 млн. грн.).

  За першим варіантом розпису план на січень-травень за загальним фондом становив 66509,8 млн. грн. І без урахування коригування плану відсоток виконання держбюджету за доходами склав би 93,9%, а плану на травень - 77,0% (місячний план скориговано убік зменшення на 4115,7 млн. грн. - з 17845,0 млн. грн. до 13729,3 млн. грн. за рахунок зниження планових показників мобілізації ПДВ з ввезених в Україну товарів на 3,1 млрд. грн., а також плану за обов'язковими платежами, що мобілізуються ДПА, на 1,0 млрд. грн.).

До цього ж слід додати, що відсоток виконання річного плану держбюджету за загальним фондом за доходами склав лише 34,0%.

  За 5 місяців 2008 року надходження до загального фонду держбюджету (з урахуванням відшкодування ПДВ) склали 71043,8 млн. грн. або 42,0% річного плану та 111,3% плану на січень-травень 2008 року.

До загального фонду у січні-травні мобілізовано:

ДПА - 27324,4млн. грн. або 99,5% планового показника (27448,85 млн. грн.);

Держмитслужбою - 26380,9млн. грн. або 89,96% плану (29323,2 млн. грн.);

Також Держказначейством прозвітовано про відшкодування з бюджету у січні-травні 2009 року 12028,9 млн. грн. податку на додану вартість, або 100,0% планових показників січня-травня, у тому числі у травні - 2172,2 млн. грн., або 99,8% планового показника травня 2009 року.

Водночас, порівняно з початком року за 5 місяців на 37,8% зросли протерміновані суми бюджетного відшкодування, які станом на 01.06.09 склали 4,1 млрд. гривень.

Аналіз факторів, що впливали на наповнення бюджету, дозволяє зробити такі висновки:

1. Реальне виконання бюджету за 5 місяців є нижчим, ніж прозвітовано урядом. Без урахування коригування плану відсоток виконання держбюджету за доходами склав би 93,9%. Крім того, досягнутий рівень наповнення доходної частини бюджету забезпечений завдяки перерахуванню Національним банком України у січні та квітні п.р. річної суми перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами (4008,1 млн. грн.), а також сплатою ним понад річний план до бюджету 396 млн. гривень.

  Станом на 1 червня Нацбанк виконав план на рік на 109,9% та перерахував до державного бюджету 4404,1 млн. грн.

2. Для вирішення бюджетних проблем практикується збирання податків наперед.

Якщо на початок року переплати до зведеного бюджету складали майже 9 млрд. грн., то на 01.06.09 вже майже 11,0 млрд. грн. (приріст на 2,0 млрд. грн. або на 22,0%). Частина суми надміру сплачених платежів зумовлена наявністю об'єктивних факторів, таких, як сплата податків до настання дати кінцевого терміну розрахунків із бюджетом за звітний період, авансові платежі, зокрема з акцизного збору тощо. Однак таке стрімке зростання обсягу переплат, особливо в останні дні місяця, свідчить про використання Урядом зазначеного важеля для забезпечення виконання бюджету.

3. Іншим важелем виконання бюджету стало використання урядом ресурсу, що мав би бути спрямований на відшкодування ПДВ.

Невідшкодовані грошовими коштами суми за 5 місяців зросли на 2,0 млрд. грн. (на 15,3%) та станом на 01.06.09 склали 14,7 млрд. грн., проти 12,8 млрд. грн. на початок року.

У структурі невідшкодованих сум 22,3% складають вже підтверджені перевірками протерміновані суми.

4. З кінця 2008 року в Україні почало активно застосовуватися емісійне фінансування державного бюджету.

В умовах значного зростання у минулому та поточному році внутрішнього боргу практично основним кредитором на сьогодні за внутрішнім боргом став Національний банк України. Якщо на початку 2008 року 61,3% ОВДП володіли комерційні банки, 22,7% - нерезиденти та 16% - інші суб'єкти, а у власності НБУ зовсім не було ОВДП, то на сьогодні структура власників ОВДП кардинально змінилася (НБУ - 60,3%, банки - 29,0%, нерезиденти - 0,4%, інші суб'єкти - 10,3%) - з ринку вийшли нерезиденти, значно скоротилася частка банків, а основним покупцем державних облігацій став НБУ.

5. Вирішення бюджетних проблем також забезпечується за рахунок проїдання накопичених у попередніх періодах ресурсів.

Спостерігається негативна динаміка щодо зниження обсягів коштів на Єдиному казначейському рахунку з початку цього року. Якщо у минулому році середньоденне вихідне сальдо ЄКР коливалося в межах 7,2 млрд. грн. - 17,7 млрд. грн., то на 16 червня цього року залишок коштів складає 1,6 млрд. гривень.

У поточному році змінилася тенденція щодо напрямів використання коштів ЄКР для покриття тимчасових касових розривів. Якщо у попередні роки залишки коштів державного бюджету на ЄКР використовувалися для кредитування місцевих бюджетів та Пенсійного фонду, то сьогодні кошти ЄКР дедалі частіше залучаються для фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Таким чином, маємо фактичне невиконання бюджету більш ніж на 6%. Ця тенденція посилюється, а рапорти Уряду про рівень виконання бюджету є можливими завдяки: коригуванню убік зменшення планових показників, використанню доходів майбутніх періодів, зростанню боргів бюджету перед підприємствами, проїданню накопиченого ресурсу, різкому зростанню внутрішнього боргу та емісійному фінансуванню бюджету.

Разом з тим, подальше продовження зазначених тенденцій, що розбалансовують систему державних фінансів, матиме наслідком неконтрольовану інфляцію, посилення тиску на валютний курс, гальмування розвитку економіки.

Аналітична записка щодо фінансового стану Пенсійного фонду України за січень-травень 2009 року (на основі оперативних даних)

За підсумками 5 місяців (інформаційна довідка про очікуване виконання) планові показники доходної частин Пенсійного фонду виконано на 105,3% (надійшло 58 002,2 млн. грн. при плані 55 065,0 млн. грн.), у тому числі: за власними доходами на 108,2% (надійшло 38 919,2 млн. грн. при плані 35 982,0 млн. грн.); за надходженнями з бюджету на 100% (19 054,4 млн. грн.); за коштами з фондів соціального страхування на 100% (28,6 млн. грн.).

План за видатками виконано на 100%, сума яких становила 67 477,4 млн. грн. і перевищила величину доходів на 9 475,2 млн. грн., або на 16,3%. Залишок на кінець квітня склав 754,7 млн. грн.

Аналіз стану формування бюджету Пенсійного фонду дозволяє зробити такі висновки.

1. Відсутній унормований порядок планування показників бюджету Пенсійного фонду, що призводить до його ручного управління. Оскільки нормативна база відсутня, плани доходної частини Фонду складаються орієнтовно, без чітких розрахунків (за винятком показників надходжень з державного бюджету). Відповідно, Пенсійний фонд протягом поточного року декілька разів змінював прогнозні показники.

Планові показники доходної та видаткової частин бюджету, надані Пенсійним фондом у інформаційній довідці про надходження коштів до Фонду за січень-травень 2009 року суттєво змінені порівняно з тими, що були надані у квітні 2009 року. Так, загальну суму доходів зменшено з 57 500,8 до 55 065,0 млн. грн. (4,2%), власних доходів з 38 261,1 до 35 982,0 млн. грн. (6,0%), надходження з Державного бюджету з 19 213,1 до 19 054,4 млн. грн. (0,8%). Натомість збільшено суму надходжень від фондів соціального страхування та інших з 26,6 до 28,6 млн. грн. (7,5%) та загальну суму видатків з 67 388,0 до 67 477,4 млн. грн. (0,1%).

Таким чином, Пенсійним фондом продовжується практика зміни планових показників та звітування про завищені показники виконання надходжень до нього.

2. Бюджет Пенсійного фонду є незбалансованим, оскільки він побудований на завищених показниках фонду оплати праці (ФОП) на 2009 рік, з якого сплачуються внески до Пенсійного фонду.

За прогнозом, складеним Пенсійним фондом, його очікуване річне значення становить 304,8 млрд. грн.

Проте при складанні прогнозу не враховано наступні чинники формування ФОП.

Середня заробітна плата працюючих за січень-квітень поточного року лише на 7% переважає рівень, що спостерігався у відповідному періоді попереднього року. Підвищення мінімальної заробітної плати у квітні, липні, жовтні, грудні, враховуючи вплив кризових явищ, є слабким мотивом для підвищення роботодавцями ФОП. Підтвердженням цьому є минулий рік, коли суттєве підвищення мінімальної заробітної плати у жовтні та грудні (з 525 до 605 грн.) не сприяло суттєвому зростанню ФОП, навпаки у грудні (коли традиційно величина ФОП значно зростає) він був меншим, ніж у жовтні.

У січні-квітні 2009 року спостерігається продовження динаміки, розпочатої в попередньому році щодо зменшення чисельності штатних працівників, ФОП яких складає близько 90% загальної його суми.

Не передбачається суттєвого зростання заробітної плати протягом 2009 року.

Це дає підстави стверджувати про відсутність чинників для значного підвищення ФОП (з 25,5 млрд. грн. - у вересні до 36,3 млрд. грн. - у грудні). Такої динаміки ФОП за вказаний період не спостерігалося у 2007-2008 роках, коли стрімко зростала заробітна плата та спостерігалася динаміка збільшення чисельності зайнятих (до липня попереднього року).

За розрахунками експертів Секретаріату Президента України, різниця між обрахованим Пенсійним фондом розміром ФОП у 2009 році - 304 млрд. грн. та реальною його величиною, що очікується у сумі 276 млрд. грн., складатиме 28,8 млрд. грн. У зв'язку з цим дефіцит Пенсійного фонду за рахунок помилково спрогнозованої доходної його частини становитиме 10,4 млрд. грн.

Крім цього, видаткова частина бюджету Пенсійного фонду, затверджена постановою КМУ від 11.03.2009 №235, складає 164,1 млрд. грн., а не 162,8 млрд. грн., як передбачено у прогнозних розрахунках Фонду.

3. Фактично виконання зобов'язань по пенсійним виплатам стало можливим за рахунок отриманих Пенсійним фондом позичок з державного бюджету. На покриття дефіциту Фонд отримав з бюджету позики у сумі 15,2 млрд. грн., а погасив, ураховуючи залишок боргу попереднього року (1,3 млрд. грн.) - 8,5 млрд. грн. Станом на 1 червня 2009 року його заборгованість перед державним бюджетом за отримані позички складає 8,1 млрд. грн. Ця тенденція, розпочата у 2008 році, мала безпрецедентний наслідок - Верховна Рада України за ініціативою Кабінету Міністрів списала непогашену позичку.

  Відповідно до статті 81 Закону України «Про державний бюджет на 2009 рік» Пенсійному фонду буде списано непогашену у 2008 році позику у сумі 4,7 млрд. грн.

Ситуація ускладнюється тим, що в поточному році відсутні реальні джерела для надання Фонду нових позичок.

4. За травень залишок коштів на кінець звітного періоду зменшився на майже втричі (з 2,1 до 0,8 млрд. грн.). Це є критичним з огляду на те, що в бюджеті Пенсійного фонду не передбачено резерву коштів для поточних потреб.

  Відповідно до частини 2 статті 74 резерв коштів для поточних потреб формується з метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування виплати пенсій і надання соціальних послуг у сумі, що дорівнює місячній потребі на зазначені цілі згідно з бюджетом Пенсійного фонду на відповідний рік та затверджується в його складі.

Місячна потреба у зазначених коштах складає 13,5 млрд. грн.

5. Спостерігається тенденція до зростання недоїмки Пенсійного Фонду.

У поточному році заборгованість із заробітної плати зросла до 1404,6 млн. грн. - це близько 450 млн. грн. внесків до Пенсійного фонду.

Сума недоїмки із страхових внесків до Пенсійного фонду станом на 01.06.2009 склала 2 775,5 млн. грн. За 2008 рік недоїмка зросла на 54,3%, а за січень-квітень на 29,3%. Із суми недоїмки: на економічно-активних суб'єктів припадає 20,0% (555,8 млн. грн.); тих, що перебувають у процедурі банкрутства - 28,9% (802,8 млн. грн.); щодо яких обмежено заходи стягнення - 48,8% (1 353,2 млн. грн.); тих, у яких відсутні активи для її погашення - 2,3% (63,6 млн. грн.).

Протягом 2005-2008 років та січня-травня 2008 року зростає питома вага боргу суб'єктів, щодо яких обмежено заходи стягнення (підприємства з державною часткою власності не менше 25%, казенні та комунальні підприємства) - з 6,5 до 48,8% до загальної його суми.

Стрімко зростає заборгованість підприємств, які виплачують заробітну плату, без сплати страхових внесків (станом на 01.01.2008 - 73,0 млн. грн., на 01.05.2008 - 123,7 млн. грн. (69,5%), незважаючи на прийнятий у грудні 2008 року закон про посилення контролю за сплатою внесків під час виплати заробітної плати.

  Законом України «Про внесення зміни до статті 20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачено посилення контролю банками сплати внесків до Пенсійного фонду «у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Національним банком України та центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики». Цей порядок не затверджено.

Таким чином, бюджет Пенсійного фонду побудовано на нереальній базі, він за експертними розрахунками має прихований дефіцит у розмірі більше 10 млрд. грн. Виконання його було б неможливим без кредитування з боку Уряду. Ситуація ускладнюється зростанням недоїмки, яка поглиблюється збільшенням заборгованості із виплати заробітної плати, а також виплатою зарплати без сплати страхових внесків. Без вжиття дієвих заходів це призведе до розбалансування пенсійної системи та виникнення заборгованості з пенсійних виплат наприкінці поточного року.

Відтак, є необхідним прийняття законодавчих актів щодо збалансування Пенсійного фонду та врегулювання показників його бюджету через внесення змін до Закону України «Про державний бюджет на 2009 рік».

Аналіз окремих показників діяльності НАК «Нафтогаз України» за період січень - травень 2009 року

Аналіз результатів діяльності НАК «Нафтогаз України» показав існування у Компанії касових розривів навіть від операційної діяльності.

Споживання природного газу за січень-травень 2009 року склало 20,2 млрд. куб. м на суму 23,0 млрд. гривень, з яких отримано 17,7 млрд. гривень (приріст заборгованості склав 5,3 млрд. гривень: підприємства ТКЕ - 3,8 млрд. гривень, споживачі промислового та енергетичного комплексу - 1,2 млрд. грн). Натомість у 2008 році за аналогічний період спожито природного газу 19,5 млрд. куб. м на суму 12,4 млрд. гривень, які отримано у повному обсязі (10,9 млн. грн. - погашення заборгованості минулих років).

Ураховуючи фактичний обсяг природного газу (30,9 млрд. куб. м), який транзитовано Газпрому та фактичну вартість зазначених послуг 4,3 млрд. гривень (558 млн. доларів США) дохід від поточної діяльності Компанії складає близько 22,0 млрд. гривень.

З урахуванням компенсації з бюджету різниці в тарифах на природний газ в сумі 4,01 млрд. гривень, загальна сума доходів від операційної діяльності склала 26,0 млрд. гривень.

Водночас, операційні витрати Компанії на придбання тільки імпортованого природного газу склали 16,8 млрд. гривень2. Крім того, за усною інформацією Компанії із нарахованих 20,4 млрд. грн. фактично сплачено на суму близько 18,3 млрд. грн.

Необхідно також ідентифікувати додаткові ризики для фінансово-економічного стану НАК, пов'язані із недотриманням умов Контрактів на поставку природного газу та транзит.

Існують додаткові ризики - очевидний недобір 33 млрд. куб. м (гарантовані 80% від передбачених у контракті на постачання природного газу) імпортованого газу

Внаслідок невиконання вимог угод можливі штрафні санкції можуть скласти 10,4 млрд. гривень за І квартал поточного року (недобір 2,5 млрд. куб. м природного газу; штраф - 150% вартості газу; опалювальний сезон) та майже 30 млрд. гривень за ІІ квартал (недобір 4,8 млрд. куб. м - з урахуванням зниженого до 1,0 млрд. куб. м планового обсягу імпорту у червні поточного року; штраф - 300% вартості газу; не опалювальний сезон), які можуть бути висунуті Російською стороною в будь-який момент.

За таких умов є очевидним, що здійснення закупівлі 42 млрд. куб. м газу (80% гарантованих від 52 млрд. куб. м у контракті), що імпортуватиметься наступного року, є фінансово неможливим без успішних переговорів щодо внесення змін до укладених з ВАТ «Газпром» контрактів.

Авансові платежі від Газпрому перевищують річний обсяг виручки від обсягів транзиту, передбаний затвердженим фінансовим планом Компанії. Розрахунки за імпортований природний газ забезпечуються за рахунок позикових коштів та отриманого авансу від Газпрому за транзит.

У 2009 році отримано аванс від Газпрому на суму 13,1 млрд. гривень, який використано на придбання відступлення права вимоги перед Росукренерго та 3,5 млрд. гривень (450 млн. доларів США), який отримано у травні для забезпечення розрахунків за придбаний газ у квітні поточного року. Загальна сума отриманого авансу становить 16,6 млрд. гривень проти 15,8 млрд. гривень зазначених у фінансовому плані на 2009 рік.

При цьому різко впала (-38,1%) виручка Компанії за надання послуг з транзиту російського газу. Якщо за 1 півріччя 2008 року було транзитовано 60,8 млрд. куб. м газу на суму 1 129 млн. доларів США, то за 1 півріччя 2009 року (з урахуванням прогнозу за червень цього року) буде транзитовано лише 38,7 млрд. куб. м на суму 698 млн. дол. США за планового обсягу 59,8 млрд. куб. м.

Таким чином, отриманий за транзит аванс НАК «Нафтогаз України» у 2009 році позбавить виручки від транзиту на початку 2010 року.

Обсяг зобов'язань Компанії зростає високими темпами, тільки за 3 місяці 2009 року по апарату НАК «Нафтогаз України» зобов'язання збільшилися на 17,8 млрд. гривень (таблиця додається). Обсяги заборгованості за кредитами майже не мають тенденції до зменшення, а навпаки короткострокові кредити частково рефінансуються в довгострокові. Цілком обсяг запозичених коштів складає 44,5% від загального обсягу зобов'язань.

Загальний розмір зобов'язань Компанії станом на 01.04.2009 року становить 74,2 млрд. гривень. Обсяг заборгованості за кредитами, ураховуючи запозичені кошти через вторинних кредиторів складає 33,0 млрд. гривень, з якої короткострокові запозичення - 16,3 млрд. гривень, а довгострокові 16,7 млрд. гривень.

Поточні зобов'язання за розрахунками збільшилися за 3 місяці поточного року:

з бюджетом в 4,4 рази та складають 6,2 млрд. гривень;

з одержаних авансів у 5,8 разів та складають 13,4 млрд. гривень (аванс Газпрому 13,1 млрд. гривень).

У 2009 році операційна діяльність НАК «Нафтогаз» потребуватиме додаткових витрат у розмірі 81,9 млрд. грн. (у тому числі на закупівлю газу для закачування до ПСГ - 47,1 млрд. грн., на погашення кредитів - 13,3 млрд. грн., на оплату митного ПДВ та розстрочених у 2008 році податків - 9,4 млрд. грн.), при тому, що додаткові джерела забезпечать надходження лише 55,1 млрд. гривень. Отже непокритий дефіцит (з урахуванням відкоригованого збитку на початок року в обсязі 0,5 млрд. грн) становитиме 27,3 млрд. грн.

Висновки:

1. Незбалансованість фінансових потоків Компанії вже у 2009 році призведе до виникнення дефіциту в обсязі 27,3 млрд. грн. за відсутності реальних джерел його покриття.

2. Приховування загрозливої ситуації, у якій опинилася НАК «Нафтогаз України», за рахунок доходів майбутніх періодів, а також високий темп нарощування заборгованості перед Компанією позбавляє її перспектив виходу з незадовільного фінансового стану у 2010 році.

3. Виправити загрозливу ситуацію із фінансовим станом НАК «Нафтогаз України» без внесення змін до контрактів, укладених з ВАТ «Газпром» на постачання та транзит природного газу неможливо.

... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Дайджест
30.07.21
После трех проваленных попыток протащить через Раду драконовский законопроект №4167 "поборники экологии" запланировали на осень новый удар по промышленникам.
29.07.21
29.07.21
Додатковою загрозою для зриву опалювального сезону є фінансова розбалансованість ринку. Ще раз наголошую – ціна на ринку електричної енергії не покриває собівартість її виробництва! Це може значно ускладнити проведення ремонтної кампанії та унеможливить формування належних запасів вугілля.
29.07.21
Цены на продовольствие на мировых рынках бьют рекорды. Этим умело пользуются отечественные агрохолдинги, активно вывозя аграрное сырье на экспорт. Государство отказалось контролировать экспорт сельхозпродукции, поэтому уже осенью мы можем получить продовольственный дефицит на внутреннем рынке.
Цены на бензин и дизельное топливо постоянно росли с начала лета, а автогаз, стоимость которого долгое время оставалась стабильной, резко подорожал в июле.
28.07.21
28.07.21
По Раде прошёл слух, что парламентское большинство попытается уже к началу шестой сессии в сентябре рассмотреть все 11 300 правок к законопроекту №5600, который повышает налоги практически для всех отраслей экономики и простых украинцев.
Неофициальное трудоустройство в Украине сокращается, но его уровень все еще очень высок — в тени трудится каждый пятый украинец. Власть начала новый этап борьбы с неформальной занятостью. К чему это приведет?
26.07.21
26.07.21
Украина - одна из беднейших стран в Европе. Наши зарплаты сегодня не сопоставимы с европейскими. Поэтому многие украинцы едут за границу на заработки. Зато мы успешно догоняем Евросоюз по уровню цен на продукты питания. Да что там догоняем: по многим наименованиям цены в наших супермаркетах давно обогнали европейские.
23.07.21
Украине обещают $245 млн и еще помочь привлечь $1 млрд частных инвестиций — это капля в море на фоне проблем с возможным прекращением транзита российского газа.
23.07.21
Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил, что Кабмин намерен в ближайшие три года построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков. Звучит все это, безусловно, смело и амбициозно. Вопрос в том, насколько можно верить правительству?
22.07.21
22.07.21
Украина обозначила свою позицию по Северному потоку-2, но это вряд ли поможет изменить позиции США и Германии. Поэтому нашей власти следует серьезно задуматься над разработкой альтернативных планов на случай, если загруженность нашей ГТС упадет.
21.07.21
20.07.21
16.07.21
15.07.21
13.07.21
09.07.21
08.07.21
07.07.21
06.07.21
05.07.21
02.07.21
01.07.21
29.06.21
25.06.21
24.06.21
18.06.21
17.06.21


Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!